Güvenlik Hizmetleri 
0216 505 04 30 info@e4.com.tr

Güvenlik Hizmetleri


Güvenlik Hizmetleri Kapsamında, Uzmanlık gerektiren her türlü güvenlik Operasyonunu tüm yönleriye oluşturabilir ve hizmet verebiliriz. Ayrıca, Kuruma Özel Güvenlik Analizinin Oluşturulması; Koruma ve Güvenlik Planının Oluşturulması; Güvenlik Görev Yerlerinin ve Operasyon Prosedürlerinin Belirlenmesi; Acil Durum Planlarının Oluşturulması, uygulanması; Güvenlik MIS (Management Information Systems); konularında bilgi danışmanlık hizmeti verebiliriz.

5188 Sayılı Özel Güvenlik yasası gereği, Özel Güvenlik Hizmetleri, münhasıran bu hizmeti sağlayan şirketlerce verilebilir. Ana hizmet dallarımızdan birisi olan Güvenlik Hizmetleri, Grup Şirketlerimizden E4 Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından verilmektedir. Başka bir firmaya taşere edilemeyecek kadar hassas olan Personelli Güvenlik Hizmetlerinin ve Güvenlik Yönetiminin sağlanması bu şirketimizin sorumluluğundadır.

 

Kuruma Özel Güvenlik Analizinin Oluşturulması;

 

Ana formatı ASIS(American Society for Industrial Security) Üyesi Yöneticilerimiz tarafından oluşturulmuş;

  •  Tesis Özelliklerine,
  •  Ülke Farklılıklarına,
  •  Sektör Risk Katsayılarına,
  •  Bölge Risk Potansiyeline göre

Ek düzenlemelere imkan sağlayan Detaylı Risk Analizimiz ile tüm riskler belirlenmekte, karşılığında alınması gereken tedbirler raporlanmakta ve uygulanmaktadır.

 

Koruma ve Güvenlik Planının Oluşturulması;

 

Planın oluşturulması için gerekli olan,

Tesis Yerleşim Planı,

Acil Durum Hareket Tarzları,

Acil Durum İletişim Şekilleri ve Bilgileri,

Görev Yerleri vb bilgiler alınır ve Koruma ve Güvenlik Planı oluşturulur.

 

Güvenlik Görev Yerlerinin ve Operasyon Prosedürlerinin Belirlenmesi;

 

Güvenlik Operasyonunda görev alacak Güvenlik Personelimiz için,

 

  • Güvenlik Operasyonundaki tüm görev noktalarının, devriyelerin görevleri,
  • Arama görevleri,
  • Hangi durumda ne görevler yapılacağı Evrak Kayıt işlemleri, gibi tüm prosedürleri ve görev talimatlarını hazırlamaktayız.

 

Devlet ile İlgili İşlemlerin Başlatılması,Yürütülmesi;

 

5188 Sayılı Yasa gereği Valiliklere yapılacak olan tüm başvurular ile ilgili bilgi desteği vermekte, süreçleri yönetmekteyiz.

 

Acil Durum Planlarının Oluşturulması, uygulanması;

 

Deprem, Yangın, Sabotaj, Hırsızlık, Bomba İhbarı gibi tüm acil durumlar için ,

  •  Uygulanacak Hareket Tarzı,
  •  Doldurulacak Formlar,
  •  Raporlama Sistemleri tarafımızdan belirlenmekte ve süreçler yönetilmektedir.

 

Güvenlik MIS (Management Information Systems);

Tüm Güvenlik Operasyonunda kullanılacak formlar ve raporlar, raporlama modeli müşterimizle ortak mutabakatla sağlanmakta, Bilgisayar Yazılım Altyapımız desteği ile yönetilmektedir.


© 2014 E4 GRUP All Rights Reserved.